Handel med baltiska aktier

För dig som vill handla med utländska värdepapper krävs en värdepapperstjänst med depå.

Du kan lägga order när som helst på dygnet, men avslut sker under den baltiska börsens öppettider. Det är vanligtvis klockan 9.00 – 15.00 svensk tid (klockan 10.00 – 16.00 lokal tid). Normalt växlas valutan omedelbart, till aktuella realtidskurser, under hela handelsdagen. Om du handlar via valutakonton sker ingen växling. För att lägga din order är det enklast att söka fram värdepapperet. Men i internetbanken finns också möjlighet att välja i kurslistan.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i baltiska aktier kan utfallet även påverkas av kursutvecklingen SEK/EUR. Växlingsavgift tillkommer med max 0,41 procent vid köp eller försäljning från/till SEK-konto.