Vi finns där du verkar och bor

För att fortsätta att vara en trygg finansiell partner för företag och invånare i verksamhetsområdet är det viktigt att banken har en tillfredsställande lönsamhet. De resurser vi bygger upp stannar kvar i området och gynnar våra kunder. Som sparbank har vi inga aktieägare. Istället avsätts en del av vinsten till allmännyttiga ändamål inom det område där våra kunder verkar och bor.

Vi vill på detta sätt främja utveckling och tillväxt och synliggöra vårt engagemang inom vårt verksamhetsområde. Vi ser också detta som ett sätt att säkerställa vår långsiktiga lönsamhet. Detta arbete har vi valt att kalla för Åse Viste Fonden.