Hoppa till huvudinnehåll

Sålt bostad? Tänk på det här!

Har du sålt din bostad med vinst? Grattis! Men att räkna ut hur mycket du ska betala i skatt är inte alldeles enkelt. Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, rätar ut frågetecknen.

Två män packar in bagageväskor i en baklucka på en bil en ruggig höstdag

Det första du behöver räkna på är hur stor vinst du har gjort. Det gör du genom att ta försäljningspriset minus anskaffningsvärdet (för småhus ingår lagfarten i anskaffningsvärdet). Från den summan får du sedan dra mäklararvode och kostnader för renovering som skett de senaste fem åren. Summan som blir kvar är den vinst du måste skatta för.

"För vinst vid försäljning av privatbostäder gäller i dagsläget att man skattar 22 procent av vinsten. Den som vill kan dock begära uppskov med skatten."

– Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Räntan på befintliga och nya uppskov vid bostadsförsäljning slopas från och med deklarationen som lämnas 2022. Regelförändringen innebär att det från och med inkomståret 2021 inte kommer att kosta något att skjuta upp vinstskatten. Den som sålde sin permanentbostad med vinst under åren 2014 till 2019 men inte utnyttjade möjligheten att begära uppskov, kan i efterhand ansöka om uppskov genom att begära omprövning i skatteverkets e-tjänst. Ansökan om uppskov kan ske senast det sjätte året efter det år man sålde sin bostad.

Om du däremot gjort en förlust på din försäljning av privatbostad får du göra avdrag för halva förlusten. På skatteverket.se kan du läsa mer om hur skattereduktionerna fungerar i det fallet.

En tröst är dock att de flesta bostadsförsäljningar sker för att finanseria en ny bostad – och eftersom försäljning och köp sker på samma marknad är det skillnaden mellan köp- och försäljningspriset på din bostadsaffär som är det intressanta.

– Det är viktigare att se på förhållandet mellan vad du fick för din gamla bostad och vad du behöver betala för din nya, än att stirra sig blind på exakta summor. Att sälja på en fallande marknad är inte alltid negativt, särskilt inte om du köper en större bostad. Då blir ofta mellanskillnaden, räknat i kronor, mindre, säger Arturo Arques.

Ingen uppskovsränta längre

  1. Den årliga räntekostnaden för att ha uppskov togs bort 2021. Att skjuta upp beskattningen av vinsten på en permanentbostad kostar därmed inte något.

  2. Med permanentbostad menas den bostad som du bor och är folkbokförd i. Reglerna om uppskov gäller inte den som säljer en fritidsbostad.

  3. De nya reglerna gäller för deklarationer som lämnas in 2022.

  4. Ansökan om uppskov kan ske senast det sjätte året efter det år man sålde sin bostad.

Andra läser också om

Välj en hemförsäkring som passar dig