Hoppa till textinnehållet

Arvskifte - dela upp arv mellan dödsbodelägare

Här finns information för dig som hanterar ett arvskifte för en privatperson som är kund i Åse Viste Sparbank.Vi hjälper dig dela upp arv. Detta gäller oavsett om du är privatperson eller boutredningsman som utsetts av tingsrätten att förvalta dödsboet. 

Vi hanterar arvskiften för privatpersoner som är kund hos Åse Viste Sparbank. För snabbast handläggning skickar du bara in de handlingar som beskrivs under checklistorna nedan till vår adress:

Åse Viste Sparbank
Box 210
461 23 Grästorp

Behöver du hjälp med hur du fyller i blanketterna, ring 0514-587 00

Vänligen observera att vi via detta nummer inte kan svara på juridiska frågor eller ge ekonomisk rådgivning.

Inkomna ärenden hanteras i tur och ordning.
Har dödsboet fonder eller värdepapper som behöver säljas omgående kan du även besöka kontor för att lägga säljordern direkt.  


 

Arvskifte - olika typer av checklistor

Vad händer när du skickat in handlingarna?

  1. Eventuella kompletteringar

    Om det finns otydligheter i det som du har skickat in eller om dina handlingar av någon anledning behöver kompletteras kommer en av våra specialister att kontakta dig.

  2. Bekräftelsebrev när arvet är skiftat

    När arvet är skiftat skickar vi ett bekräftelsebrev att uppdraget är utfört till den som företräder dödsbodelägarna i samband med skiftet.

Frågor?

 

  • Om det finns otydligheter i det som du har skickat in eller om dina handlingar av någon anledning behöver kompletteras kommer en av våra specialister att kontakta dig.
  • När arvet är skiftat skickar vi ett bekräftelsebrev att uppdraget är utfört till den som företräder dödsbodelägarna i samband med skiftet.