Skip to content

Bidragsmottagare 2020

Bussresa till Lego Leage

Biodling

Åse Viste Sparbank vill vara med och bidra till att vi får fler bin i Sverige. Grästorps biodlarförening tilldelades 30 000kr. Pengarna skall användas till att köpa i bikupor, bisamhälle, ......

Gungstol till Vistegården

Vistegårdens demensboende tilldelades 93 625 kronor. Pengarna skall användas för att köpa in en gungstol. ErgoNova gungstol är framgångsrik
och beprövad inom demens

3D djur

Bågskyttarna i Grästorp tilldelades 25 000kr. Pengarna ska användas till att köpa i 3D djur. Föreningen är framgångsrika på
skogsskytte och detta möjliggör att fler medlemmar kan träna att skjuta på olika djur. 

Ung Drive Grästorp

Grästorps kommun har tilldelats 20 000kr till projektet Ung Drive. Pengarna skall användas till att lära ungdomar att starta företag under sommaren. 

Företagscoach

Grästorps Gruppträning

Föreningen Grästorps Gruppträning har tilldelats 90 000kr för att köpa in träningsredskap. 

Omklädningsrum till GIK-damer