Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss
Kontakta oss

Bidragsmottagare 2020

Biodling

Åse Viste Sparbank vill vara med och bidra till att vi får fler bin i Sverige. Grästorps biodlarförening tilldelades 30 000kr. Pengarna skall användas till att köpa i bikupor, bisamhälle, ......

3D djur

Bågskyttarna i Grästorp tilldelades 25 000kr. Pengarna ska användas till att köpa i 3D djur. Föreningen är framgångsrika på
skogsskytte och detta möjliggör att fler medlemmar kan träna att skjuta på olika djur. 

Företagscoach

Bussresa till Lego League

Gungstol till Vistegården

Vistegårdens demensboende tilldelades 93 625 kronor. Pengarna skall användas för att köpa in en gungstol. ErgoNova gungstol är framgångsrik
och beprövad inom demens.

Ung Drive Grästorp

Grästorps kommun har tilldelats 20 000kr till projektet Ung Drive. Pengarna skall användas till att lära ungdomar att starta företag under sommaren. 

Grästorps Gruppträning

Föreningen Grästorps Gruppträning har tilldelats 90 000kr för att köpa in träningsredskap. 

Omklädningsrum till GIK-damer