Hoppa till textinnehållet

Bidragsmottagare 2016

Ny möjlighet för bygdens demensboende

Vistegårdens demensboende tilldelades 140.000kr ur Åse Viste Fonden. Pengarna ska ge möjlighet för de boende att virtuellt uppleva olika geografiska platser. De boende får sitta på en stol med fötterna på trampor och cykla runt i den omgivning som visas på en stor digital skärm.

NordSyd satsar mångkulturella aktiviteter

NordSyd tilldelades 26.955kr ur Åse Viste Fonden. Ett bidrag som skall användas till mångkulturella aktiviteter såsom dans, matlagning, lekar och pyssel.

Ny anslagstavla i Tun

Tunbygdens Intresseförening tilldelades 13.200kr ur Åse Viste Fonden. Ett bidrag som ska användas till att köpa in en anslagstavla. Den kommer sättas upp i anslutning till ställplatsen i Tun.

Lotta och Thomas satsar ett utomhusgym

Lotta och Thomas Carlsson tilldelades 30.000kr ur Åse Viste Fonden. Ett bidrag som skall användas till att bygga ett utomhusgym för Grästorps invånare.

Ny sarg till Grästorps Innebandyklubb

Grästorps Innebandyklubb tilldelades 18.000kr ur Åse Viste Fonden. Pengarna ska användas till inköp av ny sarg.

Aktiva Seniorer anordnar en spännande föreläsning

Aktiva Seniorer tilldelades 1500kr ur Åse Viste Fonden. Ett bidrag som skall användas till att anordna en föreläsning om berättelser från Syrien