Valutakontot är ett transaktionskonto för både in- och utbetalningar. Eftersom det är samma valuta som rör sig både in och ut på kontot behöver ditt företag inte växla vid varje enskilt tillfälle, vilket innebär minskad valutarisk.

I internetbanken finns alltid uppdaterat information om transaktioner, saldon, krediter och ränta på kontot.