Skip to content

Öka likviditeten med extra kapital

Ibland kan du som företagare behöva extra rörelsekapital. Det kan till exempel dröja länge tills ni får betalt av era kunder efter det att ni betalt leverantörerna. Då kan checkkredit/kontokredit eller likviditetslån stötta upp.