Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Om oss
Kontakta oss

Månadsbrev Skog och lantbruk

Ta del av en månatlig sammanfattande rapport över marknads- och prisutvecklingen inom skogs- och lantbrukssektorn inklusive en kortare analys över det makroekonomiska läget. 

Male farmer with cows

Ansvarsbegränsningar

Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara en personlig rekommendation eller rådgivning. All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Åse Viste Sparbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att eventuella prognoser är subjektiva och baseras på den information som finns tillgänglig just nu och kan ändras om förutsättningarna förändras. Åse Viste Sparbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara som grundar sig på användande av detta dokument.