Du behöver ha ett giltigt bankkort Business och betala mer än hälften av resan på något av följande sätt:

  • Betala med bankkort Business hos reseföretag.
  • Betala med Swedbanks och sparbankernas tjänst Internetbetalning respektive Girobetalning till reseföretagets Bankgiro eller Plusgiro.
  • Betala med tjänsten Direktbetalning hos Swedbank från konto i banken.
  • Betala med Swedbanks och sparbankernas tjänst Swish, i de fall reseföretaget erbjuder detta som betalningsmedel.

Kontot som används behöver inte ha ett kort kopplat till sig. Du måste dock ha ett kort som innefattas i försäkringen för att den ska gälla.

Observera att du inte kan betala resan inne på Swedbank eller sparbankernas kontor, varken i kortterminal eller kassa.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare, men även för din make eller maka, registrerade partner eller sambo samt för barn under 25 år som fortfarande bor hemma, vare sig de reser med dig eller på egen hand. Försäkringen omfattar även barnbarn som följer med mor- eller farföräldrar på resa utan förälders sällskap.

Försäkringen gäller även för upp till tre familjegenerationer, samt deras respektive maka, make, sambo, registrerad partner som följer med kortinnehavaren på resa.

Om du till mer än hälften betalat resa för annan person än familjemedlem, gäller försäkringen precis som om denne själv hade betalat resan med sitt eget kort, förutsatt att personen vid resans betalning hade ett giltigt kort från Swedbank eller sparbankerna med tillhörande kompletterande kortförsäkring vid resa.

Se villkor för fullständig information.

Fullständiga villkor till ditt kort

Fullständiga försäkringsvillkor till ditt kort.(pdf)

Kontaktuppgifter till Trygg-Hansa för bankkort Business

Trygg-Hansa har gått ihop med Moderna Försäkringar. Du kan göra skadeanmälan för Bankkort Business på deras webbplats.
Skadeanmälan via webbplats (modernaforsakringar.se)

Övriga frågor

Mejl kort@trygghansa.se
Telefon 010-263 1706