Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss
Kontakta oss

Så styrs Åse Viste Sparbank

Ytterst ansvarig för sparbankens verksamhet är huvudmännen, som i Åse Viste Sparbank är 32 st. Huvudmännen fungerar som sparbankens ambassadörer och representerar sparbankens kunder. Hälften av huvudmännen väljs av kommunerna i sparbankens verksamhetsområde och hälften väljs av huvudmännen själva.


Huvudmännen fastställer sparbankens reglemente. På sparbanksstämman beviljar huvudmännen ansvarsfrihet för den gamla styrelsens förvaltning samt utser ny styrelse för sparbanken.


Styrelsen utser VD och tillsammans med denna ansvarar man för sparbankens förvaltning under året. På sparbanksstämman utsedd revisor granskar styrelsens förvaltning och avger revisionsberättelse till stämman.