Fasträntekonto - aktuella räntor 2022-08-05

 

Löptid
Ränta
Effektiv ränta 360/360
3 mån 0,50  
6 mån 1,00  
1 år 1,99 2,02
1,5 år 2,07 2,09
2 år 2,15 2,16
3 år 2,14 2,13
4 år 2,06 2,03
5 år 2,01 1,96